Over Bureau Schenkeveld

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de compleetste natuurdatabank van Nederland waarmee u online natuurinformatie kunt opvragen en beheren. Via dit Invoerportaal kunt u waarnemingen van planten en dieren direct toevoegen aan de Nationale Databank Flora en Fauna.

Het Natuurloket verzorgt het beheer en de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna in opdracht van BIJ12 (www.bij12.nl). Voor meer informatie over de NDFF: www.ndff.nl.

Redactie:
Het Natuurloket

Ontwerp website:
Linda van den Akker
www.vandenAkkerontwerp.nl

Bron soortenlijsten:
Nederlands Soortenregister